Employeneurship on point

Constante ontwikkeling

Betrokken, veerkrachtige en duurzaam inzetbare medewerkers zijn de sleutel tot een succesvolle organisatie. Want in onze snel veranderende wereld is omgaan met onzekerheid steeds belangrijker. We moeten daarom constant in ontwikkeling blijven en ons aanpassen aan nieuwe situaties. Hoe kunnen we een creatieve, gezonde werkomgeving en een ondernemende mindset creëren die deze wendbaarheid faciliteert? Employeneurship is ons antwoord.

Toegang tot potentieel

Employeneurship is de vaardigheid om te reageren op de eisen die een dynamische werkomgeving legt op individuele mensen, de samenwerking met anderen en onze organisaties. Het is een set aan effectieve gedragspatronen, een structuur om toegang te krijgen tot de ontwikkeling van potentieel, en een wijze van effectieve interactie met de wereld om ons heen. Hierbij staan regie op de eigen ontwikkeling en die van de organisatie centraal.

Mens en organisatie

Employeneurship is ontwikkeld in samenwerking met het bedrijfsleven en wetenschappelijk onderbouwd. In de afgelopen 20 jaar is de methodologie succesvol ingezet bij grote en kleine organisaties wereldwijd. Het is sterk gericht op het omgaan met de vereisten van de tijd waarin we nu leven. Tegelijkertijd is het relevant voor onze reis naar de toekomst.

Toegang tot potentieel

Meervoudige intelligentie en het Q-model

Een essentieel onderdeel van Employeneurship is het Q-model. Dit ontwikkelmodel stelt dat ieder persoon meervoudige intelligentie bezit. Met het Q-model kan menselijk potentieel gemeten worden op basis van competenties en werkwaarden. Deze kwaliteiten zijn gekoppeld aan de verschillende vormen van intelligentie – de zogeheten Q’s. Hierdoor ontstaat een structuur waarin competenties systematisch ontwikkeld kunnen worden door middel van praktische coaching en training, gericht op de kwaliteiten die een medewerker en de werkgever willen verbeteren.

CQ

Het CQ betreft de ontwikkeling van hard skills en mentale kracht, en bepaalt hoe goed iemand kan waarnemen en redeneren vanuit kennis. Dit is nodig voor het ontwikkelen,  toetsen en uitdragen van een eigen (senior) visie.

EQ

Bij EQ gaat het om voelen, reflecteren en verbinden. Soft skills en samenwerking staan centraal. EQ omhelst de kennis van het eigen systeem en gedragspatronen, verhoging van zelfbewustzijn waardoor gedrag een keuze wordt.

LQ

LQ meet de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap en de mate waarin iemand werkt op basis van eigen behoeften, passies en intrinsieke drijfveren. Dit is van invloed op proactiviteit, verantwoordelijkheid en autonomie.

PQ

PQ bepaalt de potentie tot zelfmanagement. Het betreft het vermogen om effectief met de interne en externe wereld te werken en daarbij te organiseren en te prioriteren. Dit is bijvoorbeeld nodig om met werkdruk en verwachtingen vanuit de omgeving om te gaan.

XQ

Het ontwikkelen van de verschillende Q’s leidt tot verbetering van de persoonlijke effectiviteit en de potentie om resultaten te boeken, samengevat in XQ: Executiekracht. XQ is daarmee de optelsom van de andere Q’s.

Q-model Nederlands

Deze en andere organisaties hebben succesvol Employeneurship toegepast:

TMC Logo
ASML Logo
Rabobank Logo
Cboost Logo
TNO Logo
Cosun Logo
Essent Logo
Perfetti van Melle Logo

Krijg toegang tot potentieel van medewerkers

Employeneurship maakt het mogelijk:

  • Al meer dan 20 jaar succesvol toegepast bij organisaties wereldwijd.
  • Ontwikkeld met high-performance organisaties
  • Meer dan 15.000 mensen gecoacht tot employeneur
  • Wetenschappelijk onderbouwd en bewezen resultaat

Meer weten over Employeneurship?